O nas

                                                  

I. Warunki ogólne

 

1. Właścicielem firmy dystrybucujnej NETRANOVA.PL   (zwanego dalej hurtownią) dostępnej na stronie internetowej www.netranova.pl  jest  firma firma Grow Smart & Partners Mariusz Sasiak.  Biuro handlowe firmy znajduje się w Katowicach przy ulicy Gallusa 12/13

2. Oferta hurtowni jest skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem handlowym.

3. Zdjęcia i opisy produktów przedstawionych w hurtowni pochodzą od producentów i bezpośrednich dystrybutorów. Oferowane produkty mogą w rzeczywistości różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach hurtowni.

4. Dokładamy wszelkich starań, aby oferta przedstawiona na stronie hurtowni była rzetelna i aktualna. Jednak ze względu na dużą dynamikę sprzedaży publikowana dostępność towaru nie zawsze odzwierciedla stan faktyczny. W przypadku czasowego braku towaru skontaktujemy się z Klientem, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.
Nie ponosimy odpowiedzialności za niespodziewane braki towaru u naszych dostawców (np. zakończenie produkcji, koniec sprzedaży na terenie naszego kraju, itp.).

5. Wszystkie ceny podane w hurtowni są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji.

6. Na wszystkie towary zakupione w naszej  hurtowni wystawiamy fakturę VAT.

 

II. Składanie zamówień

 

1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę wyłącznie drogą elektroniczną korzystając z funkcji koszyka dostępnego na stronie hurtowni.  Zamówienia składane telefonicznie klient może złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

2. Klient może składać zamówienia bez rejestracji w hurtowni lub po wcześniejszym zarejestrowaniu.

3. Zamawiający jest zobligowany do podania na formularzu danych potrzebnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko oraz adres), a także numeru telefonu i adresu e-mail (celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia). 
Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia. 
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego.

4. Po złożeniu każdego zamówienia Klient otrzyma jego potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie:
- dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze - w momencie otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia przez hurtownie,
- dla zamówień płatnych przelewem - w momencie otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu.

6. Po zrealizowaniu zamówienia, w dniu przekazania towaru do przewoźnika, Klient otrzymuje drogą mailową informację o wysłaniu towaru.

7. Każdy zarejestrowany Klient może po zalogowaniu śledzić historię swoich zamówień oraz sprawdzać status ich realizacji.

8. Hurtownia może odmówić realizacji zamówienia w przypadku nieuregulowanych faktur za poprzednie dostawy.

 

 

III. Płatności

1. Należność za zamówione towary (razem z doliczonym kosztem dostawy) można wpłacić:
- z góry, przelewem - bezpośrednio na rachunek bankowy należący do firmy  Grow Smart & Partners Mariusz Sasiak 
- z góry, przelewem lub kartą płatniczą - korzystając z serwisu Płatności.pl ,
- gotówką przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem,

- gotówką przy odbiorze zamówionego towaru bezpośrednio w biurze handlowym w Katowicach.

W przypadku jakichkolwiek opóźnień w terminowym regulowaniu płatności za dostawy, hurtowania powraca do współpracy na zasadzie pobrania lub przedpłaty za złożone zamówienia.

2. Przy wyborze zapłaty z góry należność powinna wpłynąć na nasze konto w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia w hurtowni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

3. Jeżeli po dokonaniu przelewu okaże się, że wartość zamówienia się zmniejszyła (np. z powodu braku wybranego towaru na rynku lub anulowania zamówienia), powstała nadpłata zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi bez żadnych potrąceń, nie później niż w terminie 14 dni. Lub w innej formie po uzgodnieniu z klientem (np. bonem towarowym).

 

 

 

 

IV. Dostawa

 

1. Dostawy realizujemy na terytorium Polski i wybranych państw Unii Europejskiej.

2. Czas realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi najczęściej od 1 do 5 dni roboczych (potrzebnych na skompletowanie i zapakowanie zamówionego towaru). Dla niektórych produktów ten czas może być dłuższy (w tym przypadku otrzymają Państwo informacje na maila lub telefonicznie).
Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy (transportu) - który zależy od wybranego przy zamówieniu sposobu dostawy.

3. Dostępne sposoby dostawy:
- przesyłka kurierska.
Ponadto w Katowicach jest możliwy odbiór osobisty w biurze handlowym w Katowicach przy ulicy Gallusa 12/13  (po wcześniejszym umówieniu się).

4. Koszt dostawy zależy od wagi zamówionych produktów oraz ilości paczek, którymi produkty sa wysyłane. Jest naliczany na podstawie cennika spedytora i zawiera cenę opakowania.
Przy odbiorze własnym towaru Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy, niezależnie od wartości i wagi zamówienia.

5. W przypadku chwilowego braku wybranego towaru lub przy niezależnym od hurtowni wzroście ceny, skontaktujemy się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać.
Na życzenie zamawiającego możemy wysłać dostępną część zamówionego towaru, a resztę przesłać w terminie późniejszym na koszt hurtowni(ewentualne rabaty obowiązują wtedy, jak dla całego zamówienia).

6. Hurtownia nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora (firmy kurierskiej ).

 

 

 

V. Gwarancje

 

1. Wszystkie produkty oferowane w hurtowni(również te, które nie posiadają karty gwarancyjnej) są fabrycznie nowe i objęte rocznym lub 2 letnim okresem (liczonym od daty odebrania towaru) za zgodność towaru z umową. Jeżeli niezgodność towaru z umową ujawniła się w ciągu 6 m-cy od daty wydania towaru oznacza ponadto, że niezgodność towaru z umową istniała w chwili jego wydania.

2. Zakupione w hurtownii dostarczone towary moga też być objęte gwarancją producenta bądź dystrybutora, jeśli posiadają dołączoną kartę gwarancyjną. Serwis gwarancyjny jest świadczony wg zasad określonych w karcie gwarancyjnej przez producenta bądź dystrybutora.

 

 

 

VI. Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora.
Zaleca się oglądnąć paczkę w obecności osoby dostarczającej i w razie jej uszkodzenia sporządzić protokół szkody oraz nie przyjmować towaru.

2. Jeśli reklamacja będzie dotyczyć wad technicznych zakupionego towaru, wadliwy towar należy odesłać (w terminie do 2 miesięcy od dnia wykrycia wady, jednak nie później niż 2 lata od daty odbioru) na adres:
NETRANOVA.PL
Grow Smart & Partners Mariusz Sasiak
ul. Gallusa 12/13
40-085 Katowice

3. Zalecamy kontakt z nami przed wysłaniem reklamacji.

4. Koszty odesłania towaru ponosi kupujący, jeżeli reklamacja zostanie uznana, hurtownia zwróci koszty przesyłki towaru.

5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu w postaci oryginału rachunku, zawiadomienie zawierające dokładny opis reklamacji i określające żądanie wynikające z niezgodności towaru z umową oraz kartę gwarancyjną (w przypadku towarów objętych gwarancją producenta). Reklamowany towar nie może być brudny oraz powinien być kompletny.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. 

4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

5. Towar przyjęty do reklamacji zostaje naprawiony lub wymieniony na identyczny (albo inny w uzgodnieniu z Klientem). Koszt wysyłki nowego towaru (takiego samego lub podobnego wagowo oraz gabarytowo) do Klienta ponosi hurtownia. 

 

 

 

VII. Anulowanie zamówień

 

1. Zamawiający może anulować złożone zamówienie samodzielnie korzystając ze strony statusu realizacji zamówienia (należy najpierw usunąć zadeklarowane wpłaty) bądź kontaktując się z hurtownią.

2. Jeśli realizacja zamówienia została rozpoczęta Zamawiający może anulować złożone zamówienie jedynie telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w danych adresowych firmy NETRANOVA.PL -Grow Smart & Partners Mariusz Sasiak 

3. Jeśli Klient anuluje zamówienie po wpłaceniu należności, cała kwota zostanie niezwłocznie zwrócona przelewem na wskazany przez niego rachunek, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do Klienta.


 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podawane przez Klienta w czasie rejestracji oraz podczas składania zamówienia są gromadzone przez firmę NETRANOVA.PL -  Grow Smart & Partners Mariusz Sasiak na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych Klientów.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133/97, poz. 883) każdy Klient korzystający z usług firmy NETRANOVA.PL - Grow Smart & Partners Mariusz Sasiak wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo do wglądu do tych danych, do ich zmiany bądź żądania usunięcia z naszej bazy.

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1. Właściciel hurtowni zastrzega sobie prawo do:
- wprowadzania nowych towarów,
- do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen,
- do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników,
- zmian w cenniku przesyłek.

2. Oferta hurtowni jest ważna tylko na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 
Realizowanie przesyłek zagranicznych jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu warunków. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, między Klientem a firmą Grow Smart & Partners Mariusz Sasiak. Udostępnienie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy następuje najpóźniej w momencie składania zamówienia.

4. Korzystanie z hurtowni internetowej NETRANOVA.PL  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, nie będą rozpatrywane.

5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiazują od chwili ich publikacji na stronie NETRANOVA.PL.  Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

 

 

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Za ich pomocą zbierane są dane i informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Przetwarzamy je w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz w celach analitycznych i marketingowych aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej informacji o tym czym są dane osobowe, w tym w jaki sposób są one przetwarzane oraz o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień plików cookie znajdziesz w naszej Polityce ochrony danych osobowych i na stronie: Polityka ochrony danych osobowych. W przeglądarce internetowej mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel